Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.8.21 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است نمیتوان انتظار رشد میان مدتی داشت

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال نزولی و سطح حمایتی بلند مدت و بسیار قوی انتظار رشد تا محدوده مشخص شده را داریم.

GBPUSD

به تارگت هفته پیش ما رسید.از سطح مشخص شده انتظار ریزش قیمت داریم

USDCAD

تمامی تارگت های ما زده شد.انتظار صعود از کف کانال را داشتیم که محقق شده.

USDCHF

با توجه به حضور قیمت در کانال نزولی بلند مدت بهترین استراتژی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

AUDUSD

با توجه به رفتار قیمت انتظار رشد از ناحیه کف کانال رو داریم

NZDUSD

هدف ریزشی که برای این جفت ارز متصور بودیم رخ داد و انتظار رشد قیمت به صورت میان مدت را نیز برای قیمت در نظر داریم.

USDJPY

در صورت شکست سطح مشخص شده میتوان انتظار رشد برای ساخت موج 5 را داشته باشیم.

EURAUD

میتوان انتظار رشد قیمت از سطح مشخص شده را داشت

EURCAD

با توجه به اتمام موج5 و واگرایی به وجود امده در صورت شکست خط تریگر لاین انتظار صعود تا سقف کانال را داریم

EURCHF

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

اولین هدف ریزش کف کانال میباشد

EURGBP

انتظار صعود تا سقف کانال را داریم

GBPAUD

با توجه به تکمیل 5 موجی انتظار صعود تا نواحی مشخص شده را داشت.هر گونه خرید با تریگر مطمئن

GBPCAD

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار اصلاح صعودی داریم.هر گونه خرید با تریگر مناسب باید باشد.

GBPCHF

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار صعود قیمت را داریم

GBPJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است خرید و فروش سقف توصیه میشود.

AUDCAD

قیمت میتواند برای هدف موج 5 ریزش داشته باشد.

AUDCHF

قیمت میتواند تا سقف کانال حرکت کند

AUDNZD

تا مادامیکه در این کانال نزولی قرار دارد نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.میتواند از ناحیه حمایتی مشخص شده رشد داشته باشد

NZDCAD

نوسانگیری بین دو سطح مشخص شده توصیه میشود

NZDCHF

در صورت تثبیت بالای کف کانال میتواند به سقف کانال برسد

CADCHF

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CADJPY

در صورت شکست سطح حمایتی مشخص شده میتواند تا کف ریزش داشته باشد.در صورتی که سقف کانال شکسته شود اهداف صعودی تعیین میشود

CHFJPY

نظر به اینکه موج 5 تکمیل شده انتظار شروع یک حرکت رو به پایین را داریم.

DJ

پس از تکمیل موج 5 انتظار ریزش تا سطوح مشخص شده را داریم

GOLD

نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.08.21

با توجه به حضور قیمت در یک کانال تایید شده و معتبر خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استراتژی معاملاتی میتواند باشد.

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال و سطح حمایتی قوی و بلند مدت انتظار شکست این سطح را نداریم و انتظار داریم که رشد داشته باشیم در ضمن در انتهای موج 5 نیز قرار داریم.

GBPUSD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 و عبور از تریگر مناسب ما انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را داریم.

DJ

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده پیش بینی شده برای موج 5 و تقاطع کانال ها با این محدوده با تریگر مناسب میتوان به دنبال فروش های میان مدتی بود.

Gold

باتوجه به محصور شدن قیمت در یک محدوده خنثی با رسیدن قیمت به کف کانال میتوان انتظار رشد تا سقف کانال را داشته باشیم.

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.8.20 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است نمیتوان انتظار رشد میان مدتی داشت

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال نزولی و سطح حمایتی بلند مدت و بسیار قوی انتظار رشد تا محدوده مشخص شده را داریم.

GBPUSD

با توجه به حضور قیمت در کانال نزولی بلند مدت بهترین استراتژی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

AUDUSD

با توجه به رفتار قیمت انتظار رشد از ناحیه کف کانال رو داریم

NZDUSD

به تارگت هفته پیش ما رسید.از سطح مشخص شده انتظار ریزش قیمت داریم

USDCAD

تمامی تارگت های ما زده شد.انتظار صعود از کف کانال را داشتیم که محقق شده.

USDCHF

هدف ریزشی که برای این جفت ارز متصور بودیم رخ داد و انتظار رشد قیمت به صورت میان مدت را نیز برای قیمت در نظر داریم.

USDJPY

در صورت شکست سطح مشخص شده میتوان انتظار رشد برای ساخت موج 5 را داشته باشیم.

EURAUD

میتوان انتظار رشد قیمت از سطح مشخص شده را داشت

EURCAD

با توجه به اتمام موج5 و واگرایی به وجود امده در صورت شکست خط تریگر لاین انتظار صعود تا سقف کانال را داریم

EURCHF

اولین هدف ریزش کف کانال میباشد

EURGBP

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

انتظار صعود تا سقف کانال را داریم

GBPAUD

با توجه به تکمیل 5 موجی انتظار صعود تا نواحی مشخص شده را داشت.هر گونه خرید با تریگر مطمئن

GBPCAD

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار اصلاح صعودی داریم.هر گونه خرید با تریگر مناسب باید باشد.

GBPCHF

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار صعود قیمت را داریم

GBPJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است خرید و فروش سقف توصیه میشود.

AUDCAD

قیمت میتواند برای هدف موج 5 ریزش داشته باشد.

AUDCHF

قیمت میتواند تا سقف کانال حرکت کند

AUDNZD

تا مادامیکه در این کانال نزولی قرار دارد نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.میتواند از ناحیه حمایتی مشخص شده رشد داشته باشد

NZDCAD

نوسانگیری بین دو سطح مشخص شده توصیه میشود

NZDCHF

در صورت تثبیت بالای کف کانال میتواند به سقف کانال برسد

CADCHF

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CADJPY

در صورت شکست سطح حمایتی مشخص شده میتواند تا کف ریزش داشته باشد.در صورتی که سقف کانال شکسته شود اهداف صعودی تعیین میشود

CHFJPY

نظر به اینکه موج 5 تکمیل شده انتظار شروع یک حرکت رو به پایین را داریم.

DJ

پس از تکمیل موج 5 انتظار ریزش تا سطوح مشخص شده را داریم

GOLD

نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.08.20

با توجه به حضور قیمت در یک کانال تایید شده و معتبر خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استراتژی معاملاتی میتواند باشد.

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال و سطح حمایتی قوی و بلند مدت انتظار شکست این سطح را نداریم و انتظار داریم که رشد داشته باشیم در ضمن در انتهای موج 5 نیز قرار داریم.

GBPUSD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 و عبور از تریگر مناسب ما انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را داریم.

DJ

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده پیش بینی شده برای موج 5 و تقاطع کانال ها با این محدوده با تریگر مناسب میتوان به دنبال فروش های میان مدتی بود.

GOLD

باتوجه به محصور شدن قیمت در یک محدوده خنثی با رسیدن قیمت به کف کانال میتوان انتظار رشد تا سقف کانال را داشته باشیم.

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.8.19 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است نمیتوان انتظار رشد میان مدتی داشت

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال نزولی و سطح حمایتی بلند مدت و بسیار قوی انتظار رشد تا محدوده مشخص شده را داریم.

GBPUSD

با توجه به حضور قیمت در کانال نزولی بلند مدت بهترین استراتژی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

AUDUSD

با توجه به رفتار قیمت انتظار رشد از ناحیه کف کانال رو داریم

NZDUSD

به تارگت هفته پیش ما رسید.از سطح مشخص شده انتظار ریزش قیمت داریم

USDCAD

تمامی تارگت های ما زده شد.انتظار صعود از کف کانال را داشتیم که محقق شده.

USDCHF

هدف ریزشی که برای این جفت ارز متصور بودیم رخ داد و انتظار رشد قیمت به صورت میان مدت را نیز برای قیمت در نظر داریم.

USDJPY

در صورت شکست سطح مشخص شده میتوان انتظار رشد برای ساخت موج 5 را داشته باشیم.

EURAUD

میتوان انتظار رشد قیمت از سطح مشخص شده را داشت

EURCAD

با توجه به اتمام موج5 و واگرایی به وجود امده در صورت شکست خط تریگر لاین انتظار صعود تا سقف کانال را داریم

EURCHF

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

اولین هدف ریزش کف کانال میباشد

EURGBP

انتظار صعود تا سقف کانال را داریم

GBPAUD

با توجه به تکمیل 5 موجی انتظار صعود تا نواحی مشخص شده را داشت.هر گونه خرید با تریگر مطمئن

GBPCAD

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار اصلاح صعودی داریم.هر گونه خرید با تریگر مناسب باید باشد.

GBPCHF

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار صعود قیمت را داریم

GBPJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است خرید و فروش سقف توصیه میشود.

AUDCAD

قیمت میتواند برای هدف موج 5 ریزش داشته باشد.

AUDCHF

قیمت میتواند تا سقف کانال حرکت کند

AUDNZD

تا مادامیکه در این کانال نزولی قرار دارد نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.میتواند از ناحیه حمایتی مشخص شده رشد داشته باشد

NZDCAD

نوسانگیری بین دو سطح مشخص شده توصیه میشود

NZDCHF

در صورت تثبیت بالای کف کانال میتواند به سقف کانال برسد

CADCHF

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CADJPY

در صورت شکست سطح حمایتی مشخص شده میتواند تا کف ریزش داشته باشد.در صورتی که سقف کانال شکسته شود اهداف صعودی تعیین میشود

CHFJPY

نظر به اینکه موج 5 تکمیل شده انتظار شروع یک حرکت رو به پایین را داریم.

DJ

پس از تکمیل موج 5 انتظار ریزش تا سطوح مشخص شده را داریم

GOLD

نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.08.19

با توجه به حضور قیمت در یک کانال تایید شده و معتبر خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استراتژی معاملاتی میتواند باشد.

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال و سطح حمایتی قوی و بلند مدت انتظار شکست این سطح را نداریم و انتظار داریم که رشد داشته باشیم در ضمن در انتهای موج 5 نیز قرار داریم.

GBPUSD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 و عبور از تریگر مناسب ما انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را داریم.

DJ

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده پیش بینی شده برای موج 5 و تقاطع کانال ها با این محدوده با تریگر مناسب میتوان به دنبال فروش های میان مدتی بود.

GOLD

باتوجه به محصور شدن قیمت در یک محدوده خنثی با رسیدن قیمت به کف کانال میتوان انتظار رشد تا سقف کانال را داشته باشیم.

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.8.16 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است نمیتوان انتظار رشد میان مدتی داشت

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال نزولی و سطح حمایتی بلند مدت و بسیار قوی انتظار رشد تا محدوده مشخص شده را داریم.

GBPUSD

با توجه به حضور قیمت در کانال نزولی بلند مدت بهترین استراتژی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

AUDUSD

با توجه به کامل شدن یک 5 موجی انتظار رشد قیمت تا محدوده های مشخص شده را نیز داریم همچنین در کف یک کانال نزولی بلند مدت نیز قرار داریم.

NZDUSD

به تارگت هفته پیش ما رسید.از سطح مشخص شده انتظار ریزش قیمت داریم

USDCAD

تمامی تارگت های ما زده شد.انتظار صعود از کف کانال را داشتیم که محقق شده.

USDCHF

هدف ریزشی که برای این جفت ارز متصور بودیم رخ داد و انتظار رشد قیمت به صورت میان مدت را نیز برای قیمت در نظر داریم.

USDJPY

در صورت شکست سطح مشخص شده میتوان انتظار رشد برای ساخت موج 4 را داشته باشیم.

EURAUD

میتوان انتظار رشد قیمت از سطح مشخص شده را داشت

EURCAD

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURCHF

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

اولین هدف ریزش سطح مشخص شده میباشد

EURGBP

نا مادامیکه در این مثلث در نوسان است نوسانگیری بین سقف و کف توصیه میشود

GBPAUD

با توجه به تکمیل 5 موجی انتظار صعود تا نواحی مشخص شده را داشت.هر گونه خرید با تریگر مطمئن

GBPCAD

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار اصلاح صعودی داریم.هر گونه خرید با تریگر مناسب باید باشد.

GBPCHF

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار صعود قیمت را داریم

GBPJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است خرید و فروش سقف توصیه میشود.

AUDCAD

قیمت میتواند برای هدف موج 5 ریزش داشته باشد.

AUDCHF

در صورت شکست کانال میتوان انتظار صعود تا نواحی مشخص شده را داشته باشیم.

AUDNZD

تا مادامیکه در این کانال نزولی قرار دارد نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.میتواند از ناحیه حمایتی مشخص شده رشد داشته باشد

NZDCAD

به نظر میرسد قیمت بتواند به تارگت موج 5 برسد

NZDCHF

در صورت شکست سطح حمایتی میتواند انتظار افت بیشتر قیمت داشت

CADCHF

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CADJPY

در صورت شکست سطح حمایتی مشخص شده میتواند تا کف ریزش داشته باشد.در صورتی که سقف کانال شکسته شود اهداف صعودی تعیین میشود

CHFJPY

نظر به اینکه موج 5 تکمیل شده انتظار شروع یک حرکت رو به پایین را داریم.

DJ

در موج 5 صعودی قرار داریم.هدف موج 5 در تصویر مشخص است.

GOLD

نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.08.16

باتوجه به رسیدن به سقف کانال انتظار ریزش تا خط میانی چنگال و ساختن موج 2 را داریم.

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال و سطح حمایتی قوی و بلند مدت انتظار شکست این سطح را نداریم و انتظار داریم که رشد داشته باشیم در ضمن در انتهای موج 5 نیز قرار داریم.

GBPUSD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 و عبور از تریگر مناسب ما انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را داریم.

DJ

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده پیش بینی شده برای موج 5 و تقاطع کانال ها با این محدوده با تریگر مناسب میتوان به دنبال فروش های میان مدتی بود.

GOLD

باتوجه به محصور شدن قیمت در یک محدوده خنثی با رسیدن قیمت به کف کانال میتوان انتظار رشد تا سقف کانال را داشته باشیم.

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.8.15 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است نمیتوان انتظار رشد میان مدتی داشت

eurusd

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال نزولی و سطح حمایتی بلند مدت و بسیار قوی انتظار رشد تا محدوده مشخص شده را داریم.

gbpusd

با توجه به حضور قیمت در کانال نزولی بلند مدت بهترین استراتژی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

audusd

با توجه به کامل شدن یک 5 موجی انتظار رشد قیمت تا محدوده های مشخص شده را نیز داریم همچنین در کف یک کانال نزولی بلند مدت

nzdusd

به تارگت هفته پیش ما رسید.از سطح مشخص شده انتظار ریزش قیمت داریم

usdcad

تمامی تارگت های ما زده شد.انتظار صعود از کف کانال را داشتیم که محقق شده.

usdchf

هدف ریزشی که برای این جفت ارز متصور بودیم رخ داد و انتظار رشد قیمت به صورت میان مدت را نیز برای قیمت در نظر داریم.

usdjpy

در صورت شکست سطح مشخص شده میتوان انتظار رشد برای ساخت موج 3 را داشته باشیم.

euraud

میتوان انتظار رشد قیمت از سطح مشخص شده را داشت

eurcad

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

eurchf

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

eurjpy

در صورت شکست خط حمایتی میتواند به ناحیه مشخص شده برسد

eurgbp

نا مادامیکه در این مثلث در نوسان است نوسانگیری بین سقف و کف توصیه میشود

gbpaud

نا مادامیکه در این مثلث در نوسان است نوسانگیری بین سقف و کف توصیه میشود

gbpcad

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار اصلاح صعودی داریم.هر گونه خرید با تریگر مناسب باید باشد.

gbpchf

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار صعود قیمت را داریم

gbpjpy

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است خرید و فروش سقف توصیه میشود.

audcad

قیمت میتواند برای هدف موج 5 ریزش داشته باشد.

audchf

در صورت شکست کانال میتوان انتظار صعود تا نواحی مشخص شده را داشته باشیم.

audnzd

با توجه به حضور قیمت در یک محدوده کانالیزه شده با شکست این کانال از کف میتواند تا سطح حمایتی مقاومتی بلند مدت را دارشته باشیم.

nzdcad

در صورت شکست سقف موج4 میتوان انتظار صعود داشت

nzdchf

در صورت شکست سطح حمایتی میتواند انتظار افت بیشتر قیمت داشت

cadchf

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

cadjpy

در صورت شکست سطح حمایتی مشخص شده میتواند تا کف ریزش داشته باشد.در صورتی که سقف کانال شکسته شود اهداف صعودی تعیین میشود

chfjpy

نظر به اینکه موج 5 تکمیل شده انتظار شروع یک حرکت رو به پایین را داریم.

dj

در موج 5 صعودی قرار داریم.هدف موج 5 در تصویر مشخص است.

gold

نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود

wti
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.08.15

باتوجه رسیدن به سقف کانال و آرایش قیمت در آخرین رشد انتظار میرود موج 1 ساخته شده و در حال حاضر موج 2 در حال ساخت است و با شکست سقف کانال میتوان وارد خرید شد.

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال و سطح حمایتی قوی و بلند مدت انتظار شکست این سطح را نداریم و انتظار داریم که رشد داشته باشیم در ضمن در انتهای موج 5 نیز قرار داریم.

GBPUSD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 و عبور از تریگر مناسب ما انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را داریم.

DJ

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده پیش بینی شده برای موج 5 و تقاطع کانال ها با این محدوده با تریگر مناسب میتوان به دنبال فروش های میان مدتی بود.

GOLD

باتوجه به محصور شدن قیمت در یک محدوده خنثی با رسیدن قیمت به کف کانال میتوان انتظار رشد تا سقف کانال را داشته باشیم.

WTI