Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها طلا نفت 2020.01.24

با تکمیل الگو انتظار رشد داریم.هرگونه خرید با شکست کانال مجاز میباشد

EURUSD

  تا سطح مشخص شده رشد کندBقیمت میتواند برای تکمیل موج

GBPUSD

به نظر قیمت میتواند تا سقف ساختار باز شونده حرکت کند

USDCAD

انتظار اصلاح صعودی تا ناحیه مشخص شده را داریم

USDCHF

به تارگتی که از مدت ها قبل مشخص کرده بودیم رسید

AUDUSD

پس از اصلاح تا ناحیه مشخص شده انتظار رشد داریم

NZDUSD

در صورتی که قیمت بتواند بالای مقاومت داینامیک تثبیت شود میتوانیم وارد خرید شویم

USDJPY

پس از شکست ساختار اندینگ که در انتهای ریزش تشکیل شد قیمت صعود کرد.در صورت عبور از سقف مشخص شده انتظار صعود بیشتری را داریم

EURAUD

در صورت عبور از سقف مشخص شده میتوان انتظار داشت یک روند میان مدت صعودی شروع شود

EURCAD

در صورت شکست کانال از بالا میتوانیم انتظار یک صعود کوتاه مدتی داشته باشیم

EURCHF

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

EURJPY

قیمت میتواند تا هدف مشخص شده حرکت کند.خرید تنها با شکست سقف مشخص شده

EURGBP

همانطور که گفتیم از سقف کانال به ناحیه ای که مشخص کرده بودیم رسید.حال انتظار داریم از این ناحیه قیمت رشدی به سمت بالا داشته باشد

GBPAUD

انتظار داریم از ناحیه ی مشخص شده قیمت شروع به رشد کند.در صورت شکست حمایت داینامیک تحلیل بی اعتبار میشود

GBPCAD

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

GBPCHF

در صورت شکست مقاومت داینامیک به نظر قیمت بتواند وارد فاز صعودی شود

GBPJPY

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCAD

پولبک صورت گرفت.انتظار ریزش بیشتر داریم

AUDCHF

با تکمیل الگوی شارک انتظار رشد داریم

AUDNZD

 شکست کانال باعث ریزش خواهد شد

NZDCAD

با شکست حمایت داینامیک مشخص شده انتظار ریزش تا ناحیه مشخص شده را داریم

NZDCHF

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

CADCHF

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد تام ادامی که در این کانال می باشد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد

CADJPY

هدف اول تاچ شد.هدف دوم در دسترس است

CHFJPY

قیمت میتواند تا کف ساختار خنثی حرکت کند

WTI

در صورت رسیدن به ناحیه مشخص شده انتظار داریم که قیمت شروع به رشد کند

GOLD

قیمت در یک کانال صعودی در حال نوسان است تا مادامی که قیمت در این کانال میباشد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

DJ
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها طلا نفت 2020.01.23

در صورت شکست کانال نزولی میتوان انتظار صعود تا سطح مشخص شده را داشت

EURUSD

  تا سطح مشخص شده رشد کند B قیمت میتواند برای تکمیل موج

GBPUSD

به تارگتی که از مدت ها قبل مشخص کرده بودیم رسید

AUDUSD

پس از اصلاح تا ناحیه مشخص شده انتظار رشد داریم

NZDUSD

هدف ریزش کف ساختار باز شونده میباشد

USDCAD

انتظار اصلاح صعودی تا ناحیه مشخص شده را داریم

USDCHF

در صورتی که قیمت بتواند بالای مقاومت داینامیک تثبیت شود میتوانیم وارد خرید شویم

USDJPY

پس از شکست ساختار اندینگ که در انتهای ریزش تشکیل شد قیمت صعود کرد.در صورت عبور از سقف مشخص شده انتظار صعود بیشتری را داریم

EURAUD

در صورت عبور از سقف مشخص شده میتوان انتظار داشت یک روند میان مدت صعودی شروع شود

EURCAD

در صورت شکست کانال از بالا میتوانیم انتظار یک صعود کوتاه مدتی داشته باشیم

EURCHF

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

EURJPY

همانطور که گفتیم از سقف کانال به ناحیه ای که مشخص کرده بودیم رسید.حال انتظار داریم از این ناحیه قیمت رشدی به سمت بالا داشته باشد

GBPAUD

انتظار داریم از ناحیه ی مشخص شده قیمت شروع به رشد کند.در صورت شکست حمایت داینامیک تحلیل بی اعتبار میشود

GBPCAD

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

GBPCHF

همانطور که گفتیم از سقف کانال به ناحیه ای که مشخص کرده بودیم رسید.حال انتظار داریم از این ناحیه قیمت رشدی به سمت بالا داشته باشد

GBPJPY

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCAD

هر گونه خرید بعد از عبور از خط نشان داده شده مجاز میباشد

AUDNZD

 شکست کانال باعث ریزش خواهد شد

NZDCAD

با شکست حمایت داینامیک مشخص شده انتظار ریزش تا ناحیه مشخص شده را داریم

NZDCHF

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

CADCHF

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد تام ادامی که در این کانال می باشد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد

CADJPY

هدف اول تاچ شد.هدف دوم در دسترس است

CHFJPY
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها طلا نفت 2020.01.22

در صورت شکست کانال نزولی میتوان انتظار صعود تا سطح مشخص شده را داشت

EURUSD

  تا سطح مشخص شده رشد کند B قیمت میتواند برای تکمیل موج

GBPUSD

به تارگتی که از مدت ها قبل مشخص کرده بودیم رسید

AUDUSD

پس از اصلاح تا ناحیه مشخص شده انتظار رشد داریم

NZDUSD

هدف ریزش کف ساختار باز شونده میباشد

USDCAD

انتظار اصلاح صعودی تا ناحیه مشخص شده را داریم

USDCHF

در صورتی که قیمت بتواند بالای مقاومت داینامیک تثبیت شود میتوانیم وارد خرید شویم

USDJPY

پس از شکست ساختار اندینگ که در انتهای ریزش تشکیل شد قیمت صعود کرد.در صورت عبور از سقف مشخص شده انتظار صعود بیشتری را داریم

EURAUD

با شکست کانال انتظار ریزش بیشتری داریم.اولین هدف ریزش هدف کلاسیک به اندازه عرض کانال میباشد

EURCAD

در صورت شکست کانال از بالا میتوانیم انتظار یک صعود کوتاه مدتی داشته باشیم

EURCHF

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

EURJPY

قیمت میتواند تا هدف مشخص شده حرکت کند.خرید تنها با شکست سقف مشخص شده

EURGBP

همانطور که گفتیم از سقف کانال به ناحیه ای که مشخص کرده بودیم رسید.حال انتظار داریم از این ناحیه قیمت رشدی به سمت بالا داشته باشد

GBPAUD

انتظار داریم از ناحیه ی مشخص شده قیمت شروع به رشد کند.در صورت شکست حمایت داینامیک تحلیل بی اعتبار میشود

GBPCAD

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

GBPCHF

همانطور که گفتیم از سقف کانال به ناحیه ای که مشخص کرده بودیم رسید.حال انتظار داریم از این ناحیه قیمت رشدی به سمت بالا داشته باشد

GBPJPY

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCAD

پولبک صورت گرفت.انتظار ریزش بیشتر داریم

AUDCHF

هر گونه خرید بعد از عبور از خط نشان داده شده مجاز میباشد

AUDNZD

 شکست کانال باعث ریزش خواهد شد

NZDCAD

با شکست حمایت داینامیک مشخص شده انتظار ریزش تا ناحیه مشخص شده را داریم

NZDCHF

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

CADCHF

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد تام ادامی که در این کانال می باشد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد

CADJPY

هدف اول تاچ شد.هدف دوم در دسترس است

CHFJPY

قیمت در یک کانال صعودی در حال نوسان است تا مادامی که قیمت در این کانال میباشد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

DJ

در صورت رسیدن به ناحیه کف کانال انتظار داریم که قیمت شروع به رشد کند

GOLD

در صورت شکست الگوی اندینگ انتظار داریم قیمت جهانی نفت با رشد مواجه شود

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها طلا نفت 2020.01.21

در صورت شکست کانال نزولی میتوان انتظار صعود تا سطح مشخص شده را داشت

EURUSD

پس از تکمیل 5 موجی انتظار داریم تا نواحی مشخص شده قیمت ریزش داشته باشد

GBPUSD

به تارگتی که از مدت ها قبل مشخص کرده بودیم رسید

AUDUSD

پس از اصلاح تا ناحیه مشخص شده انتظار رشد داریم

NZDUSD

هدف ریزش کف ساختار باز شونده میباشد

USDCAD

انتظار داریم پس از تکمیل 5 موجی نزولی اصلاح صعودی صورت بگیرد

USDCHF

در صورتی که قیمت بتواند بالای مقاومت داینامیک تثبیت شود میتوانیم وارد خرید شویم

USDJPY

پس از شکست ساختار اندینگ که در انتهای ریزش تشکیل شد قیمت صعود کرد.در صورت عبور از سقف مشخص شده انتظار صعود بیشتری را داریم

euraud

با شکست کانال انتظار ریزش بیشتری داریم.اولین هدف ریزش هدف کلاسیک به اندازه عرض کانال میباشد

eurcad

در صورت شکست کانال از بالا میتوانیم انتظار یک صعود کوتاه مدتی داشته باشیم

eurchf

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

eurjpy

قیمت میتواند تا هدف مشخص شده حرکت کند.خرید تنها با شکست سقف مشخص شده

eurgbp

همانطور که گفتیم از سقف کانال به ناحیه ای که مشخص کرده بودیم رسید.حال انتظار داریم از این ناحیه قیمت رشدی به سمت بالا داشته باشد

gbpaud

انتظار داریم از ناحیه ی مشخص شده قیمت شروع به رشد کند.در صورت شکست حمایت داینامیک تحلیل بی اعتبار میشود

gbpcad

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

gbpchf

همانطور که گفتیم از سقف کانال به ناحیه ای که مشخص کرده بودیم رسید.حال انتظار داریم از این ناحیه قیمت رشدی به سمت بالا داشته باشد

gbpjpy

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

audcad

پولبک صورت گرفت.انتظار ریزش بیشتر داریم

audchf

هر گونه خرید بعد از عبور از خط نشان داده شده مجاز میباشد

audnzd

 شکست کانال باعث ریزش خواهد شد

nzdcad

دقیقا طبق تحلیل پیش رفت و پس از رسیدن به کف کانال رشد کرد

nzdchf

هدف رشد ناحیه مشخص شده میباشد.ناحیه قرمز رنگ میتواند مانع صعود قیمت و رسیدن به هدف بالا باشد.میتوانیم با رسیدن قیمت به ناحیه قرمز رنگ از پوزیشن ها خرید خارج شویم و در صورت شکست این ناحیه مجدد وارد خرید شویم

cadchf

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد تام ادامی که در این کانال می باشد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد

cadjpy

هدف اول تاچ شد.هدف دوم در دسترس است

chfjpy
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2020.01.03

قیمت الگوی ترکیبی خود را کامل کرده و حال انتظار برگشت حداقل تا کف کانال را داریم.

EURUSD

انتظار رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده را داریم اگر خط روند شکست اعتبار تحلیل از بین میرود.

GBPUSD

ثیمت در حال رسیدن به موج 5 میباشد.

GOLD

قیمت در سقف تاریخی خود قرار دارد و انتظار رسیدن به سقف کانال را داریم.

DJ

به محدوده مهم پرایسی رسیذه ایم و انتظار شکست این محدوده را داریم.

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها طلا نفت 2020.01.02

در صورت شکست کانال نزولی میتوان انتظار صعود تا سطح مشخص شده را داشت

EURUSD

پس از تکمیل 5 موجی انتظار داریم تا نواحی مشخص شده قیمت ریزش داشته باشد

GBPUSD

به تارگتی که از مدت ها قبل مشخص کرده بودیم رسید

AUDUSD

در صورت شکست کانال از سقف میتوان انتظار صعود تا سقف کانال تکرار شونده را داشت

NZDUSD

الگوی هارمونیک ما با کمی تاخیر عمل کرد.هدف ریزش سطح مشخص شده میباشد

USDCAD

انتظار داریم پس از تکمیل 5 موجی نزولی اصلاح صعودی صورت بگیرد

USDCHF

با رسیدن قیمت به مقاومت و جنس کارکشن گام آخر انتظار ریزش میتوانیم داشته باشیم.

USDJPY

در صورت شکست سقف موج 1 میتوان وارد خرید شد به هدف موج 3

EURAUD

در صورت شکست کانال انتظار ریزش بیشتری داریم

EURCAD

در صورت شکست کانال انتظار ریزش بیشتری داریم

EURCHF

انتظار اصلاح قیمت تا سطح مشخص شده را داریم.و پس از آن انتظار رشد تا تارگت بالا را داریم

EURJPY

قیمت میتواند تا هدف مشخص شده حرکت کند.خرید تنها با شکست سقف مشخص شده

EURGBP

همانطور که گفتیم از سقف کانال ریزش اتفاق افتاد

GBPAUD

در صورت عبور قیمت از  سطح مشخص شده انتظار ریزش تا کف را داریم

GBPCAD

از سقف کانال همانگونه که انتظار داشتیم ریزش اتفاق افتاد.هدف احتمالی ریزش کف کانال میباشد

GBPCHF

در صورت عبور قیمت از کف مشخص شده انتظار ریزش تا کف کانال را داریم

GBPJPY

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCAD

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCHF

هر گونه خرید بعد از عبور از خط نشان داده شده مجاز میباشد

AUDNZD

همانطور که گفتیم قیمت به سمت سقف کانال در حال حرکت است

NZDCAD

در صورت عبور قیمت از کف مشخص شده انتظار ریزش تا کف کانال را داریم

NZDCHF

هدف رشد ناحیه مشخص شده میباشد.ناحیه قرمز رنگ میتواند مانع صعود قیمت و رسیدن به هدف بالا باشد.میتوانیم با رسیدن قیمت به ناحیه قرمز رنگ از پوزیشن ها خرید خارج شویم و در صورت شکست این ناحیه مجدد وارد خرید شویم

CADCHF

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد تام ادامی که در این کانال می باشد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد

CADJPY

با توجه به الگوی ادامه دهنده تشکیل شده میتوان با شکست این الگو از سقف انتظار رشد تا هدف مشخص شده را داشته باشیم.

CHFJPY
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها طلا نفت و سهام 23.12.2019

در صورت اصلاح تا سطح مشخص شده میتوانیم به خرید های جدید فکر کنیم

EURUSD

پس از تکمیل 5 موجی انتظار داریم تا نواحی مشخص شده قیمت ریزش داشته باشد

GBPUSD

الگوی هارمونیک ما با کمی تاخیر عمل کرد.هدف ریزش سطح مشخص شده میباشد

USDCAD

انتظار داریم رشدی در قالب پولبک صورت بگیرد

USDCHF

در صورت اصلاح تا سطح مشخص شده میتوانیم به خرید های جدید فکر کنیم

AUDUSD

در صورت برگشت قیمت از سقف کانال میتوانیم انتظار ریزش تا کف کانال را داشته باشیم

NZDUSD

با رسیدن قیمت به مقاومت و جنس کارکشن گام آخر انتظار ریزش میتوانیم داشته باشیم.

USDJPY

در صورت شکست سقف موج 1 میتوان وارد خرید شد به هدف موج 3

EURAUD

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

EURCAD

در صورت شکست کانال انتظار ریزش بیشتری داریم

EURCHF

انتظار اصلاح قیمت تا سطح مشخص شده را داریم.و پس از آن انتظار رشد تا تارگت بالا را داریم

EURJPY

قیمت میتواند تا هدف مشخص شده حرکت کند.خرید تنها با شکست سقف مشخص شده

EURGBP

با توجه به رسیدن قیمت به سقف کانال انتظار برگشت قیمت را داریم

GBPAUD

در صورت عبور قیمت از  سطح مشخص شده انتظار ریزش تا کف را داریم

GBPCAD

از سقف کانال همانگونه که انتظار داشتیم ریزش اتفاق افتاد.هدف احتمالی ریزش کف کانال میباشد

GBPCHF

در صورت عبور قیمت از کف مشخص شده انتظار ریزش تا کف کانال را داریم

GBPJPY

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCAD

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCHF

هر گونه خرید بعد از عبور از سقف نشان داده شده مجاز میباشد

AUDNZD

همانطور که گفتیم قیمت به کف کانال رسید

NZDCAD

در صورت عبور قیمت از کف مشخص شده انتظار ریزش تا کف کانال را داریم

NZDCHF

هدف رشد ناحیه مشخص شده میباشد.ناحیه قرمز رنگ میتواند مانع صعود قیمت و رسیدن به هدف بالا باشد.میتوانیم با رسیدن قیمت به ناحیه قرمز رنگ از پوزیشن ها خرید خارج شویم و در صورت شکست این ناحیه مجدد وارد خرید شویم

cadchf

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد تا مادامی که در این کانال می باشد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد

cadjpy

با توجه به الگوی ادامه دهنده تشکیل شده میتوان با شکست این الگو از سقف انتظار رشد تا هدف مشخص شده را داشته باشیم.

chfjpy
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.12.20

قیمت در یک محدوده خنثی در حال نوسان میباشد،با تریگر مناسب میتوان دنبال فرصت های فروش بود.

eurusd

با رسیدن قیمت به انتهای موج 5 میتوان دنبال فرصت های فروش بود.

gbpusd

با توجه به محدوده زمانی و قیمتی موجود میتوان با شکست سقف کانال دنبال فرصت های خرید بود.

gold

با رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده و واگرایی منفی انتظار ریزش نیز داریم.

wti

قیمت در سقف کانال حضور دارد ،خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استرتژی میتواند باشد.

dj
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها طلا نفت و سهام 19.12.2019

در صورت اصلاح تا سطح مشخص شده میتوانیم به خرید های جدید فکر کنیم

EURUSD

پس از تکمیل 5 موجی انتظار داریم تا نواحی مشخص شده قیمت ریزش داشته باشد

GBPUSD

الگوی هارمونیک ما با کمی تاخیر عمل کرد.هدف ریزش سطح مشخص شده میباشد

USDCAD

انتظار داریم رشدی در قالب پولبک صورت بگیرد

USDCHF

در صورت اصلاح تا سطح مشخص شده میتوانیم به خرید های جدید فکر کنیم

AUDUSD

در صورت برگشت قیمت از سقف کانال میتوانیم انتظار ریزش تا کف کانال را داشته باشیم

NZDUSD

با رسیدن قیمت به مقاومت و جنس کارکشن گام آخر انتظار ریزش میتوانیم داشته باشیم.

USDJPY

از سطح مشخص شده ریزش شروع شد.هدف احتمالی برای موج 3 در تصویر مشخص میباشد

EURAUD

با شکست کانال صعودی انتظار افت قیمت داریم

EURCAD

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

EURCHF

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

EURJPY

قیمت میتواند تا هدف مشخص شده برای تکمیل الگو حرکت کند.خرید تنها با شکست سقف مشخص شده

EURGBP

با توجه به رسیدن قیمت به سقف کانال انتظار برگشت قیمت را داریم

GBPAUD

در صورت عبور قیمت از  سطح مشخص شده انتظار ریزش تا کف را داریم

GBPCAD

از سقف کانال همانگونه که انتظار داشتیم ریزش اتفاق افتاد.هدف احتمالی ریزش کف کانال میباشد

GBPCHF

در صورت عبور قیمت از کف مشخص شده انتظار ریزش تا کف کانال را داریم

GBPJPY

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCAD

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCHF

انتظار داشتیم قیمت به زودی الگوی اندینگ را بشکند که این امر اتفاق افتاد.هدف رشد در تصویر مشخص است

AUDNZD

همانطور که گفتیم قیمت به سقف کانال رسید

NZDCAD

در صورت عبور قیمت از کف مشخص شده انتظار ریزش تا کف کانال را داریم

NZDCHF

هدف رشد ناحیه مشخص شده میباشد.ناحیه قرمز رنگ میتواند مانع صعود قیمت و رسیدن به هدف بالا باشد.میتوانیم با رسیدن قیمت به ناحیه قرمز رنگ از پوزیشن ها خرید خارج شویم و در صورت شکست این ناحیه مجدد وارد خرید شویم

CADCHF

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد تا مادامی که در این کانال می باشد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد

CADJPY

با توجه به الگوی ادامه دهنده تشکیل شده میتوان با شکست این الگو از سقف انتظار رشد تا هدف مشخص شده را داشته باشیم.

CHFJPY

قیمت در یک کانال صعودی در حال نوسان است تا مادامی که قیمت در این کانال میباشد بهترین استارتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

DJ

در صورت شکست این ساختار استراحتی انتظار رشدی پایدار داریم

GOLD

تا مادامی که قیمت در این محدوده خنثی و کانال صعودی میان مدت خود قرار دارد نوسان گیری بین این سطوح بهترین استراتژی برای معامله گران بلند مدت و میان مدت میباشد.

WTI

Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها طلا نفت و سهام 18.12.2019

در صورت اصلاح تا سطح مشخص شده میتوانیم به خرید های جدید فکر کنیم

EURUSD

پس از تکمیل 5 موجی انتظار داریم تا نواحی مشخص شده قیمت ریزش داشته باشد

GBPUSD

در صورت اصلاح تا سطح مشخص شده میتوانیم به خرید های جدید فکر کنیم

AUDUSD

در صورت برگشت قیمت از سقف کانال میتوانیم انتظار ریزش تا کف کانال را داشته باشیم

NZDUSD

الگوی هارمونیک ما با کمی تاخیر عمل کرد.هدف ریزش سطح مشخص شده میباشد

USDCAD

انتظار داریم رشدی در قالب پولبک صورت بگیرد

USDCHF

با رسیدن قیمت به مقاومت و جنس کارکشن گام آخر انتظار ریزش میتوانیم داشته باشیم.

USDJPY

از سطح مشخص شده ریزش شروع شد.هدف احتمالی برای موج 3 در تصویر مشخص میباشد

EURAUD

از کف کانال شاهد حمایت قیمت بودیم.هدف سقف کانال میباشد

EURCAD

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

EURCHF

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

EURJPY

قیمت میتواند تا هدف مشخص شده برای تکمیل الگو حرکت کند.خرید تنها با شکست سقف مشخص شده

EURGBP

با توجه به رسیدن قیمت به سقف کانال انتظار برگشت قیمت را داریم

GBPAUD

در صورت عبور قیمت از  سطح مشخص شده انتظار ریزش تا کف را داریم

GBPCAD

از سقف کانال همانگونه که انتظار داشتیم ریزش اتفاق افتاد.هدف احتمالی ریزش کف کانال میباشد

GBPCHF

در صورت عبور قیمت از کف مشخص شده انتظار ریزش تا کف کانال را داریم

GBPJPY

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCAD

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف میباشد

AUDCHF

انتظار داشتیم قیمت به زودی الگوی اندینگ را بشکند که این امر اتفاق افتاد.هدف رشد در تصویر مشخص است

AUDNZD

همانطور که گفتیم قیمت به سقف کانال رسید

NZDCAD

در صورت عبور قیمت از کف مشخص شده انتظار ریزش تا کف کانال را داریم

NZDCHF

هدف رشد ناحیه مشخص شده میباشد.ناحیه قرمز رنگ میتواند مانع صعود قیمت و رسیدن به هدف بالا باشد.میتوانیم با رسیدن قیمت به ناحیه قرمز رنگ از پوزیشن ها خرید خارج شویم و در صورت شکست این ناحیه مجدد وارد خرید شویم

CADCHF

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد تا مادامی که در این کانال می باشد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد

CADJPY

با توجه به الگوی ادامه دهنده تشکیل شده میتوان با شکست این الگو از سقف انتظار رشد تا هدف مشخص شده را داشته باشیم.

CHFJPY