Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.10.16 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

با توجه به شکست کانال نزولی انتظار داریم قیمت به سقف کانال تکرار شونده برسد

EURUSD

قیمت به تارگت ما که سقف کانال بود رسید

GBPUSD

انتظار داریم پس از تکمیل الگو حرک صعودی در این جفت ارز شروع شود

USDCAD

به دلیل رفتار نا منظم قیمت بهترین استراتژی نوسانگیری بین کف و سقف کانال صعودی است

USDCHF

قیمت میتواند از ناحیه مشخص شده رشد داشته یاشد

AUDUSD

دقیقا از کف کانال رشد تا سقف کانال را اعلام کردیم.در صورت شکست کانال از بالا میتوان به یک رشد خوب امیدوار بود

NZDUSD

قیمت در حال نوسان درون کانال قرمز رنگ است

USDJPY

قیمت در این کانال صعودی در نوسان است.میتوان بین سقف و کف نوسان گیری کرد

EURAUD

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

EURCAD

انتظار داریم پس از تکمیل الگو حرک نزولی در این جفت ارز شروع شود

EURCHF

قیمت میتواند به سقف کانال نشان داده شده برسد

EURJPY

قیمت میتواند تا هدف موج C به ریزش ادامه دهد

EURGBP

انتظار داریم قیمت به سقف کانال تکرار شونده برسد

GBPAUD

به نظر میرسد قیمت در سقف کانال صعودی ارام گیرد.با توجه به رشد بسیار قوی در پوزیشن های خود بسیار مراقب باشید

GBPCAD

انتظار داریم پس از پایان موج 5 قیمت ریزش داشته باشد

GBPCHF

برای این جفت ارز همانطور که بار ها اعلام کردیم اهداف بالایی مد نظر داشتی که محقق شد.

GBPJPY

قیمت میتواند تا کف کانال نزولی حرکت کند

AUDCAD

در صورت از دست رفتن کانال قیمت میتواند نزول بیشتری را تجربه کند.اما اگر بتواند قیمت مقاومت داینامیک را بشکند میتواند تا سقف کانال صعود کند

AUDCHF

تا مادامیکه قیمت در این کانال نوسان میکند بهترین استراتژی نوسان گیری میباشد

AUDNZD

انتظار داریم پس از تکمیل الگو حرک صعودی در این جفت ارز شروع شود

NZDCAD

انتظار داریم قیمت در این کانال خنثی نوسان کند

NZDCHF

در صورت شکست خط حمایتی انتظار ریزش داریم

CADCHF

قیمت در این کانال صعودی در نوسان است

CADJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

CHFJPY

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

DJ

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

GOLD

قیمت در صورت شکست سطح حمایتی میتواند ریزش بیشتری انجام دهد

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.10.03 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

برای هر گونه صعود ابتدا باید این ساختار نزولی به بالا بشکند

EURUSD

انتظار داریم قیمت از کف کانال حرکت صعودی شروع شود و به سمت تارگت نشان داده شده حرکت کند

GBPUSD

قیمت مدتی است در حال درجا زدن میباشد.HOLDبودن بهترین استراتژی میباشد

USDCAD

به دلیل رفتار نا منظم قیمت بهترین استراتژی نوسانگیری بین کف و سقف کانال صعودی است

USDCHF

قیمت میتواند از ناحیه مشخص شده رشد داشته یاشد

AUDUSD

با توجه به رفتار قیمت انتظار رشد از ناحیه مشخص شده رو داریم.

NZDUSD

در صورتیکه قیمت بتواند کف مشخص شده را بشکند میتواند اهداف پایینتر را هم ببیند

USDJPY

قیمت میتواند با تکمیل الگو حرکت صعودی را شروع کند

EURAUD

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

EURCAD

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

EURCHF

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین کف و سقف است

EURGBP

قیمت میتواند تا کف کانال حرکت کند

GBPAUD

قیمت میتواند یک صعود دیگر تا سقف کانال داشته باشد

GBPCAD

سطح مورد نظر میتواند باعث جلوگیری از ریزش بیشتر شود

GBPCHF

قیمت دقیقا به ناحیه مشخص شده که از مدت ها پیش گفته بودیم رسید.اکنون انتظار صعود تا سطح بالایی را داریم

GBPJPY

قیمت میتواند تا کف کانال نزولی حرکت کند

AUDCAD

در صورت از دست رفتن کانال قیمت میتواند نزول بیشتری را تجربه کند

AUDCHF

قیمت میتواند یک صعود دیگر تا تارگت مشخص شده داشته باشد

AUDNZD

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

NZDCAD

با تکمیل الگو انتظار صعود تا سطح مشخص شده را داریم

NZDCHF

قیمت میتواند از سطح نشان داده شده رشد کند

CADCHF

قیمت میتواند یک صعود دیگر در قالب موج 5 داشته باشد

CADJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

CHFJPY

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

DJ

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

GOLD

قیمت میتواند تا کف کانال تکرار شونده حرکت کند

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.10.01 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

برای هر گونه صعود ابتدا باید این ساختار نزولی به بالا بشکند

EURUSD

به هدف صعودی ما رسید و از انجا ریزش کرد.انتظار داریم این ریزش تا کف کانال ادامه داشته باشد

GBPUSD

قیمت مدتی است در حال درجا زدن میباشد.HOLDبودن بهترین استراتژی میباشد

USDCAD

قیمت میتواند از ناحیه مشخص شده رشد داشته یاشد

AUDUSD

با توجه به رفتار قیمت انتظار رشد از ناحیه مشخص شده رو داریم.

NZDUSD

قیمت میتواند برای تکمیل موج 5 یک حرکت صعودی انجام دهد

USDJPY

قیمت میتواند با تکمیل الگو حرکت صعودی را شروع کند

EURAUD

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

EURCAD

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

EURCHF

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین کف و سقف است

EURGBP

قیمت میتواند تا کف کانال حرکت کند

GBPAUD

قیمت میتواند یک صعود دیگر تا سقف کانال داشته باشد

GBPCAD

سطح مورد نظر میتواند باعث جلوگیری از ریزش بیشتر شود

GBPCHF

قیمت وارد اصلاح نزولی شد همانطور که انتظار داشتیم

GBPJPY

قیمت میتواند تا کف کانال نزولی حرکت کند

AUDCAD

قیمت در حال تکمیل موج 4 میباشد

AUDCHF

قیمت میتواند یک صعود دیگر تا تارگت مشخص شده داشته باشد

AUDNZD

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

NZDCAD

با تکمیل الگو انتظار صعود تا سطح مشخص شده را داریم

NZDCHF

قیمت میتواند از سطح نشان داده شده رشد کند

CADCHF

قیمت میتواند یک صعود دیگر در قالب موج 5 داشته باشد

CADJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

CHFJPY

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

DJ

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

GOLD

تا مادامیکه قیمت در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.9.27 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

برای هر گونه صعود ابتدا باید این ساختار خنثی به بالا بشکند

EURUSD

به هدف صعودی ما رسید و از انجا ریزش کرد.انتظار داریم این ریزش تا کف کانال ادامه داشته باشد

GBPUSD

قیمت مدتی است در حال درجا زدن میباشد.HOLDبودن بهترین استراتژی میباشد

USDCAD

به دلیل رفتار نا منظم قیمت بهترین استراتژی نوسانگیری بین کف و سقف کانال صعودی است

USDCHF

قیمت میتواند از ناحیه مشخص شده رشد داشته یاشد

AUDUSD

با توجه به رفتار قیمت انتظار رشد از ناحیه مشخص شده رو داریم.

NZDUSD

با تکمیل الگو انتظار داریم قیمت شروع به ریزش کند

USDJPY

قیمت میتواند با تکمیل الگو حرکت صعودی را شروع کند

EURAUD

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

EURCAD

تا مادامیکه قیمت در این کانال صعودی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

EURCHF

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین کف و سقف است

EURGBP

از کف کانال پیشنهاد خرید دادیم که تا اکنون حدود 500 پیپ رشد داشته.پیشنهاد میشود خرید ها در سقف کانال تکرار شونده تسویه شود

GBPAUD

قیمت میتواند یک صعود دیگر برای تکمیل موج 5 را داشته باشد

GBPCAD

سطح مورد نظر میتواند باعث جلوگیری از ریزش بیشتر شود

GBPCHF

قیمت وارد اصلاح نزولی شد همانطور که انتظار داشتیم

GBPJPY

قیمت میتواند تا کف کانال نزولی حرکت کند

AUDCAD

قیمت در حال تکمیل موج 4 میباشد

AUDCHF

قیمت میتواند به سطوح پایین برگردد

AUDNZD

با تکمیل الگو انتظار صعود تا سطح مشخص شده را داریم

NZDCAD

با تکمیل الگو انتظار صعود تا سطح مشخص شده را داریم

NZDCHF

قیمت میتواند از سطح نشان داده شده رشد کند

CADCHF

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CADJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی نوسان کند بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

CHFJPY

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

DOW

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

GOLD

تا مادامیکه قیمت در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.9.24 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است نمیتوان انتظار رشد میان مدتی داشت.هر گونه خرید با تریگر مشخص شده

EURUSD

همانطور که گفتیم قیمت بعد از شکست کانال وارد فاز صعودی شد.هدف این رشد میتواند سطح مشخص شده باشد

GBPUSD

از سطحی که گفتیم ریزش رخ داد.هدف این حرکت نزولی در تصویر مشخص است

USDCAD

به دلیل رفتار نا منظم قیمت بهترین استراتژی نوسانگیری بین کف و سقف کانال صعودی است

USDCHF

قیمت میتواند از ناحیه مشخص شده رشد داشته یاشد

AUDUSD

با توجه به رفتار قیمت انتظار رشد از ناحیه مشخص شده رو داریم.

NZDUSD

با تکمیل الگو انتظار داریم قیمت شروع به ریزش کند

USDJPY

قیمت میتواند با تکمیل الگو حرکت صعودی را شروع کند

EURAUD

میتوان انتظار رشد قیمت از سطح مشخص شده را داشت

EURCAD

قیمت میتواند وارد فاز جدیدی از رشد شود

EURCHF

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین کف و سقف است

EURGBP

از کف کانال پیشنهاد خرید دادیم که تا اکنون حدود 500 پیپ رشد داشته.پیشنهاد میشود خرید ها در سقف کانال تکرار شونده تسویه شود

GBPAUD

قیمت میتواند یک صعود دیگر برای تکمیل موج 3 را داشته باشد

GBPCAD

سطح مورد نظر میتواند باعث جلوگیری از رشد بیشتر شود

GBPCHF

قیمت وارد اصلاح نزولی شد همانطور که انتظار داشتیم

GBPJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

AUDCAD

قیمت در حال تکمیل موج 4 میباشد

AUDCHF

قیمت میتواند به سطوح پایین برگردد

AUDNZD

با تکمیل الگو انتظار صعود تا سطح مشخص شده را داریم

NZDCAD

با تکمیل الگو انتظار صعود تا سطح مشخص شده را داریم

NZDCHF

قیمت میتواند از سطح نشان داده شده رشد کند

CADCHF

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CADJPY

انتظار داریم قیمت به سمت تارگت بالا حرکت کند

CHFJPY

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

DJ

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

GOLD

تا مادامیکه قیمت در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.9.20 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است نمیتوان انتظار رشد میان مدتی داشت.هر گونه خرید با تریگر مشخص شده

EURUSD

همانطور که گفتیم قیمت بعد از شکست کانال وارد فاز صعودی شد.هدف این رشد میتواند سطح مشخص شده باشد

GBPUSD

از سطحی که گفتیم ریزش رخ داد.هدف این حرکت نزولی در تصویر مشخص است

USDCAD

به دلیل رفتار نا منظم قیمت بهترین استراتژی نوسانگیری بین کف و سقف کانال صعودی است

USDCHF

سطح مشخص شده میتواند مانع صعود باشد

AUDUSD

با توجه به رفتار قیمت انتظار رشد از ناحیه مشخص شده رو داریم.

NZDUSD

با تکمیل الگو انتظار داریم قیمت شروع به ریزش کند

USDJPY

قیمت میتواند با تکمیل الگو حرکت صعودی را شروع کند

EURAUD

میتوان انتظار رشد قیمت از سطح مشخص شده را داشت

EURCAD

قیمت میتواند وارد فاز جدیدی از رشد شود

EURCHF

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین کف و سقف است

EURGBP

از کف کانال پیشنهاد خرید دادیم که تا اکنون حدود 500 پیپ رشد داشته.پیشنهاد میشود خرید ها در سقف کانال تکرار شونده تسویه شود

GBPAUD

قیمت میتواند به تارگت موج 3 برسد

GBPCAD

سطح مورد نظر میتواند باعث جلوگیری از رشد بیشتر شود

GBPCHF

با توجه به رفتار خریداران میتوان انتظار داشت این جفت ارز وارد فاز جدیدی از رشد شود.در اصلاح ها احتمالی این جفت ارز را خریدار هستیم

GBPJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

AUDCAD

قیمت در حال تکمیل موج 4 میباشد

AUDCHF

قیمت میتواند به سطوح پایین برگردد

AUDNZD

قیمت با واگرایی کانال را شکسته.انتظار داریم قیمت به داخل کانال برگردد

NZDCAD

به تارگت اول ما رسید.انتظار داریم در صورت عبور از تارگت اول به تارگت دوم برسد

NZDCHF

قیمت میتواند به سقف کانال تکرار شونده برسد

CADCHF

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CADJPY

انتظار داریم قیمت به سمت تارگت بالا حرکت کند

CHFJPY

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

DJ

تا زمانی که در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

GOLD

تا مادامیکه قیمت در این کانال در نوسان است بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف و کف است

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.9.06 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است نمیتوان انتظار رشد میان مدتی داشت.هر گونه خرید با تریگر مشخص شده

EURUSD

همانطور که گفتیم قیمت بعد از شکست کانال وارد فاز صعودی شد.هدف این رشد میتواند سقف کانال تکرار شونده باشد

GBPUSD

از سطحی که گفتیم ریزش رخ داد.هدف این حرکت نزولی در تصویر مشخص است

USDCAD

به دلیل رفتار نا منظم قیمت بهترین استراتژی نوسانگیری بین کف و سقف کانال صعودی است

USDCHF

با توجه به حضور قیمت در کانال نزولی بلند مدت بهترین استراتژی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

AUDUSD

با توجه به رفتار قیمت انتظار رشد از ناحیه مشخص شده رو داریم.اهداف در تصویر مشخص هستند

NZDUSD

پس از رشد از کف کانال انتظار رسیدن قیمت به سقف کانال را داریم

USDJPY

در صورت از دست رفتن کانال بزرگ میتوان به ریزش بیشتر امیدوار بود

EURAUD

میتوان انتظار رشد قیمت از سطح مشخص شده را داشت

EURCAD

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی قرار دارد بهترین استراتژی خرید در کف و فروش در سقف است

EURCHF

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

تا مادامیکه در این ساختار باز شونده در حال حرکت است بهترین استراتژی خرید در کف و فروش در سقف است

EURGBP

در نواحی کف کانال انتظار رشد قیمت را داریم.در صورت از دست رفتن کف کانال تحلیل بی اعتبار میشود

GBPAUD

سقف کانال تکرار شونده میتواند مانع از رشد بیشتر شود

GBPCHF

از سطح مشخص شده رشد قیمت انجام شد.انتظار داریم در این کانال صعودی حرکت کند

GBPCAD

با توجه به رفتار خریداران میتوان انتظار داشت این جفت ارز وارد فاز جدیدی از رشد شود.در اصلاح ها احتمالی این جفت ارز را خریدار هستیم

GBPJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است خرید و فروش سقف توصیه میشود.

AUDCAD

تا مادامیکه در این ساختار باز شونده حرکت میکند بهترین استراتژی فروش در سقف و خرید در کف میباشد

AUDCHF

قیمت میتواند به سطوح پایین برگردد

AUDNZD

قیمت با واگرایی کانال را شکسته.انتظار داریم قیمت به داخل کانال برگردد

NZDCAD

بعد از شکست ساختار جمع شونده انتظار داریم به هدف مشخص شده برسد

NZDCHF

قیمت به صورت کارکشن در حال صعود و در حال ساخت موج 4 میباشد.در صورت شکست کانال انتظار ریزش بیشتر را داریم

CADCHF

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CADJPY

انتظار داریم از سطوح مشخص شده قیمت به سمت سقف کانال حرکت کند

CHFJPY

انتظار داریم بعد از تکمیل اصلاح یک حرکت رو به پایین در قالب موج c داشته باشد

DJ

پس از تکمیل موج 5 انتظار ریزش تا کف کانال را انتظار داریم

GOLD

نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.8.13 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

تریگر خرید فعال شد.با شکست کانال میتوان به اهداف بالاتر هم فکر کرد

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال نزولی و سطح حمایتی بلند مدت و بسیار قوی انتظار رشد تا محدوده مشخص شده را داریم.

GBPUSD

با توجه به حضور قیمت در کانال نزولی بلند مدت بهترین استراتژی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

AUDUSD

با توجه به کامل شدن یک 5 موجی انتظار رشد قیمت تا محدوده های مشخص شده را نیز داریم همچنین در کف یک کانال نزولی بلند مدت نیز قرار داریم.

NZDUSD

به تارگت هفته پیش ما رسید.از سطح مشخص شده انتظار ریزش قیمت داریم

USDCAD

با توجه به تشکیل الگوی sharkانتظار ریزش تا ناحیه مشخص شده را داریم.

USDCHF

هدف ریزشی که برای این جفت ارز متصور بودیم رخ داد و انتظار رشد قیمت به صورت میان مدت را نیز برای قیمت در نظر داریم.

USDJPY

در صورت شکست سطح مشخص شده میتوان انتظار رشد برای ساخت موج 3 را داشته باشیم.

EURAUD

انتظار ریزش قیمت در قالب موج مشخص شده را داریم

EURCAD

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURCHF

هدف حرکت قیمت در تصویر مشخص است.سطح شکسته شده در صورت برگشته قیمت نقش حمایتی را ایفا میکند.

EURGBP

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود.

EURJPY

انتظار صعود قیمت در میان مدت را داریم

GBPAUD

با توجه به حضور قیمت در کانال نزولی بلند مدت بهترین استراتژی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

GBPCAD

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار اصلاح صعودی داریم.هر گونه خرید با تریگر مناسب باید باشد.

GBPCHF

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار صعود قیمت را داریم

GBPJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است خرید و فروش سقف توصیه میشود.

AUDCAD

قیمت میتواند برای هدف موج 5 ریزش داشته باشد.

AUDCHF

در صورت شکست کانال میتوان انتظار صعود تا نواحی مشخص شده را داشته باشیم.

AUDNZD

با توجه به حضور قیمت در یک محدوده کانالیزه شده با شکست این کانال از کف میتواند تا سطح حمایتی مقاومتی بلند مدت را دارشته باشیم.

NZDCAD

کم کم باید انتظار تکمیل موج 5 را داشته باشیم

NZDCHF

هدف موج 3 در تصویر مشخص است.

CADCHF

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CADJPY

با توجه به نحوه حرکت احتمال ریزش تا کف نشان داده شده وجود دارد.

CHFJPY

نظر به اینکه موج 5 تکمیل شده انتظار شروع یک حرکت رو به پایین را داریم.

DJ

در موج 5 صعودی قرار داریم.هدف موج 5 در تصویر مشخص است.

GOLD

در موج c نزولی هستیم.

WTI
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.8.07 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

تریگر خرید فعال شد.با شکست کانال میتوان به اهداف بالاتر هم فکر کرد

eurusd

با توجه به تکمیل موج 5 قیمت میتواند به اهداف بالا برسد

gbpusd

تارگت اعلامی از چند روز پیش زده شد

audusd

با توجه به تکمیل الگوی شارک انتظار برگشت قیمت از کف کانال را داریم

nzdusd

با رسیدن به تارگت اعلامی ما در هفته پیش حالا انتظار داریم تا ناحیه مشخص شده برسد

usdcad

با توجه به تشکیل الگوی sharkانتظار ریزش تا ناحیه مشخص شده را داریم

usdchf

هدف ریزشی که برای این جفت ارز متصور بودیم رخ داد.در صورت شکست سطح مشخص شده میتواند به اهداف بالاتر هم صعود کند

usdjpy

با توجه به رسیدن قیمت به تارگت موج5 میتوان انتظار یک اصلاح داشت

euraud

در صورت شکست کانال میتوان به شروع یک حرکت صعودی خوشبین بود.تمامی تارگت های اعلامی زده شد

eurcad

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود

eurchf

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود

eurjpy

هدف حرکت قیمت در تصویر مشخص است.سطح شکسته شده در صورت برگشته قیمت نقش حمایتی را ایفا میکند

eurgbp

قیمت موفق شد به تارگت موج 5 برسد

gbpaud

در صورت شکست کانال و سطح مشخص شده میتوان انتظار رشد قیمت را داشت

gbpcad

با توجه به تکمیل موج 5 انتظار اصلاح صعودی داریم.هر گونه خرید با تریگر مناسب باید باشد

gbpchf

قیمت میتواند تا کف کانال تکرار شونده حرکت کند

gbpjpy

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است خرید در و فروش سقف توصیه میشود

audcad

قیمت میتواند برای هدف موج 4 اصلاحی صعودی داشته باشد

audchf

در صورت شکست کانال میتوان انتظار صعود حداقل به اندازه عرض کانال را داشت

audnzd

با توجه به رفتار قیمت HOLDبودن بهترین استراتژیست

nzdcad

اهداف ریزش قیمت در تصویر مشخص است.تارگت های هفته پیش زده شد

nzdchf

با توجه به تکمیل موج 3 میتوان انتظار یک اصلاح صعودی داشت

cadchf

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

cadjpy

با توجه به نحوه حرکت احتمال ریزش تا کف نشان داده شده وجود دارد

chfjpy

نظر به اینکه موج 5 تکمیل شده انتظار شروع یک حرکت رو به پایین را داریم

dj

در موج 5 صعودی قرار داریم.هدف موج 5 در تصویر مشخص است

gold

در موج c نزولی هستیم

wti
Mohammad MirRahimi بدون دیدگاه

2019.8.05 تحلیل تکنیکال جفت ارزها،کالاها،سهام

در حال تکمیل موج 5 میباشد.همانطور که مدت هاست گفتیم هرگونه خرید فقط با گرفتن تریگر مجاز میباشد

EURUSD

قیمت به سمت کف کانال تکرار شونده حرکت میکند.به سقف رسید و حالا به سمت کف کانال حرکت میکند

GBPUSD

انتظار ریزش تا ناحیه مشخص شده را داریم

AUDUSD

با توجه به شکست کانال انتظار داریم قیمت به اندازه عرض کانال حرکت کند

NZDUSD

با رسیدن به تارگت اعلامی ما در هفته پیش حالا انتظار داریم تا ناحیه مشخص شده برسد

USDCAD

با توجه به تشکیل الگوی sharkانتظار ریزش تا ناحیه مشخص شده را داریم

USDCHF

با توجه به شکست کف کانال انتظار ریزش به اندازه عرض کانال را داریم

USDJPY

با توجه به تشکیل الگوی sharkانتظار ریزش تا ناحیه مشخص شده را داریم

EURAUD

در صورت شکست کانال میتوان به شروع یک حرکت صعودی خوشبین بود

EURCAD

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود

EURCHF

تا زمانیکه در کانال نزولی در نوسان است نوسان گیری بین سقف و کف توصیه میشود

EURJPY

هدف حرکت قیمت در تصویر مشخص است.سطح شکسته شده در صورت برگشته قیمت نقش حمایتی را ایفا میکند

EURGBP

قیمت درون یک کانال نزولی قرار دارد،بهترین استراتژی معاملاتی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

GBPAUD

در صورت شکست کانال و سطح مشخص شده میتوان انتظار رشد قیمت را داشت

GBPCAD

قیمت میتواند تا کف کانال تکرار شونده حرکت کند

GBPCHF

قیمت میتواند تا کف کانال تکرار شونده حرکت کند

GBPJPY

تا مادامیکه قیمت در این کانال نزولی در نوسان است خرید در و فروش سقف توصیه میشود

AUDCAD

قیمت به هدف موج 3 در حرکت است

AUDCHF

قیمت در یک کانال نزولی در نوسان است.بهترین استراتژی فروش در سقف و خرید در کف میباشد

AUDNZD

با توجه به رفتار قیمت HOLDبودن بهترین استراتژیست

NZDCAD

اهداف ریزش قیمت در تصویر مشخص است.تارگت های هفته پیش زده شد

NZDCHF

احتمال تشکیل ایگوی batوجود داردو در صورت تحقق این الگو میتوان انتظار یک اصلاح صعودی داشت

CADCHF

قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CADJPY

با توجه به نحوه حرکت احتمال ریزش تا کف نشان داده شده وجود دارد

CHFJPY

نظر به اینکه موج 5 تکمیل شده انتظار شروع یک حرکت رو به پایین را داریم

DJ

تا مادامیکه در این کانال در نوسان است.نوسان گیری بین سقف و کف بهترین استراتژیست

GOLD

پس از اتمام اصلاح انتظار ریزش قیمت را داریم

WTI