بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.12.20

قیمت در یک محدوده خنثی در حال نوسان میباشد،با تریگر مناسب میتوان دنبال فرصت های فروش بود.

eurusd

با رسیدن قیمت به انتهای موج 5 میتوان دنبال فرصت های فروش بود.

gbpusd

با توجه به محدوده زمانی و قیمتی موجود میتوان با شکست سقف کانال دنبال فرصت های خرید بود.

gold

با رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده و واگرایی منفی انتظار ریزش نیز داریم.

wti

قیمت در سقف کانال حضور دارد ،خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استرتژی میتواند باشد.

dj
بدون دیدگاه

تحلیل های تکنیکال 2019.10.29

انتظار ریزش تا خط میانی چنگال را تا زمان مشخص شده داریم.

EURUSD

با برگشت قیمت از هداف مشخص شده انتظار تکمیل شدن موج 3 را داریم.

GBPUSD

قیمت در یک محدوده خنثی در حال نوسان است و با شکست 1.3139 انتظار حرکت تا کف این محدوده را داریم.

USDCAD

محدوده کانالیزه شکسته شد و انتظار ریزش تا کف کانال تکرار شونده را داریم.

USDCHF

با توجه به کندی بازوی اصلاحی انتظار ریزش حداقل تا کف کانال را داریم.

AUDUSD

با توجه به شکست کانال نزولی انتظار رشد قیمت تا محدوده سقف کانال تکرار شونده را داریم.

NZDUSD

با شکست 108.4249 انتظار رشد تا سقف کانال را داریم.

USDJPY

قیمت در یک محدوده خنثی درحال نوسان است بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

EURAUD

قیمت در یک کانال نزولی بلند مدت و کانال خنثی میان مدت قرار دارد، بهترین استراتژی میتواند نوسان گیری بین سقف ها و کف ها باشد.

EURCAD

با تکمیل شدن الگوی Butterfly انتظار ریزش تا محدوده مشخص شده را داریم.

EURCHF

با رسیدن قیمت به هدف مشخص شده انتظار ریزش تا کف کانال صعودی را داریم.

EURJPY

قیمت میتواند تا هدف مشخص شده برای تکمیل الگوی AB=CD حرکت کند با شکست ساختار اندینگ دیدگاه میتواند تغییر کند.

EURGBP

با توجه به شکست کانال صعودی انتظار رشد قیمت تا محدوده سقف کانال تکرار شونده را داریم.

GBPAUD

قیمت موج 4 خود را تکمیل کرد حال میتوان منتظر یک رشد دیگر در قالب موج 5 باشیم.

GBPCAD

از قدرت این بازو کاسته شده است و به صورت اندینگ درحال حرکت است که حاکی از ضعف میباشد ،با شکست این ساختار میتوان به دنبال موقعیت های فروش بود.

GBPCHF

با برگشت قیمت از هداف مشخص شده انتظار تکمیل شدن موج 3 را داریم.

GBPJPY

انتظار رشد قیمت تا محدوده سقف کانال را داریم.

AUDCAD

با توجه به کانال فرضی رسم شده انتظار رشد قیمت تا سقف کانال را داریم.

AUDCHF

با توجه به ضعف بازوی اصلاحی میتوان با شکست 1.0805 دنبال موقعیت های خرید بود.

AUDNZD

قیمت در یک محدوده خنثی محصور شده است که بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف ها و کف هاست.

NZDCAD

قیمت همزمان در یک کانال صعودی و یک محدوده خنثی فرضی درحال نوسان میباشد.بهترین استراتژی نوسان گیری بین سقف ها و کف ها میباشد.

NZDCHF

با توجه به فتح شدن دو قله مشخص شده در تحلیل های قبل و قدرت کم این گام حرکتی هر سطح مشخص شده یک سد قوی میتواند باشد،از این سطوح برای تکنیکا های سیو سود میتوان استفاده کرد.

CADCHF

با توجه به ساختار شکل گرفته انتظار ریزش تا کف کانال را داریم.

CADJPY

با شکسته شدن سطوح مشخص شده انتظار رشد تا محدوده سقف کانال تکرار شونده را داریم.

CHFJPY

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده قرار دارد که بهترین استراتژی میتواند نوسان گیری بین سقف ها و کف ها باشد.

DJ

قیمت در یک کانال نزولی از جنس کارکشن در حال نوسان است با شکست این کانال از سقف میتوان به یک دوره رشد امیدوار بود.

GOLD

قیمت در یک محدوده خنثی در حال نوسان است و بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.10.18

با توجه به شکست کانال انتظار رشد تا سقف کانال تکرار شونده را داریم.

EURUSD

با توجه به قدرت این گام انتظار رشد تا محدوده های مشخص شده را برای موج 3 در نظر داریم.

GBPUSD

بهترین استراتژی با توجه به حضور قیمت در یک محدوده کانالیزه شده وجود دارد خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

DJ

انتظار ریزش قیمت تا محدوده مشخص شده را برای تکمیل الگوی مشخص شده را داریم.

GOLD

قیمت در یک محدوده خنثی درحال نوسان میباشد بهترین سیستم میتواند خرید در کف ها وفروش در سقف ها باشد.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.10.17

با شکست قیمت از سقف کانال انتظار رشد تا محدوده سقف کانال تکرار شونده را داریم.

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده c و .اگرایی معمولی منفی انتظار ریزش نیز داریم.

GBPUSD

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده وجود دارد و بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میتواند باشد.

DJ

قیمت در حال ساخت الگوی Bat در محدوده مشخص را داریم.

GOLD

قیمت در یک محدوده خنثی در حال نوسان میباشد بهترین استراتژی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.10.16

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده درحال نوسان است بهترین استراتژی معاملاتی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

EURUSD

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده درحال نوسان است بهترین استراتژی معاملاتی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

GBPUSD

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده وجود دارد و بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میتواند باشد.

DJ

قیمت در یک کانال میان مدتی در حال نوسان است.

GOLD

قیمت کانال خود را شکست و به سطح حمایتی بسیار قوی رسیده است با شکست این سطح انتظار ریزش به هدف کف کانال تکرار شونده را داریم.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.10.11

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده درحال نوسان است بهترین استراتژی معاملاتی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

EURUSD

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده درحال نوسان است بهترین استراتژی معاملاتی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

GBPUSD

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده وجود دارد و بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میتواند باشد.

DJ

قیمت در یک کانال میان مدتی در حال نوسان است.

GOLD

قیمت کانال خود را شکست و به سطح حمایتی بسیار قوی رسیده است با شکست این سطح انتظار ریزش به هدف کف کانال تکرار شونده را داریم.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.10.07

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده درحال نوسان است بهترین استراتژی معاملاتی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

EURUSD

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده درحال نوسان است بهترین استراتژی معاملاتی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

GBPUSD

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده وجود دارد و بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میتواند باشد.

DJ

قیمت در یک کانال میان مدتی در حال نوسان است.

GOLD

قیمت کانال خود را شکست و به سطح حمایتی بسیار قوی رسیده است با شکست این سطح انتظار ریزش به هدف کف کانال تکرار شونده را داریم.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.10.03

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده درحال نوسان است بهترین استراتژی معاملاتی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

EURUSD

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده درحال نوسان است بهترین استراتژی معاملاتی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

GBPUSD

قیمت درحال استراحت است و با شکست این محدوده از سقف میتوان انتظار رشد داشت.

DJ

با شکسته شدن کانال صعودی انتظار ریزش به اندازه عرض کانال را داریم توجه کنید که با شکست کانال نزولی میان مدت از کف میتوان به این هدف امیدوارتر بود.

GOLD

با شکست کانال از کف میتوان انتظار ریزش تا کف کانال تکرار شونده برود.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.10.01

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده درحال نوسان است بهترین استراتژی معاملاتی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

EURUSD

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده درحال نوسان است بهترین استراتژی معاملاتی میتواند خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشد.

GBPUSD

با توجه به تشکیل شدن الگوی AB=CD انتظار رشد تا محدوده سقف کانال را داریم.

DJ

با شکسته شدن کانال صعودی انتظار ریزش به اندازه عرض کانال را داریم توجه کنید که با شکست کانال نزولی میان مدت از کف میتوان به این هدف امیدوارتر بود.

GOLD

قیمت با قدرت به تارگت ما برخورد کرد و این قدرت میتواند بیانگر این مسئله باشد که احتمال رشد بیشتری وجود دارد.

WTI