بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.07.19

با توجه به الگوی Bat تشکیل شده انتظار رشد تا نواحی مشخص شده را داریم.

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف الگوی بازشونده و محدوده موج 5 انتظار رشد تا محدوده های مشخص شده را داریم.

GBPUSD

واگرایی دلیل شکست شده است که این شکست تا مادامی که محدوده کانالیزه شده را از سقف نشکند این شکست جز شکست های جعلی نیز میباشد.

DJ

با توجه به شکست الگوی تراکمی از سقف انتظار رشد تا محدوده مشخص شده را برای موج 5 نیز داریم.

GOLD

با توجه به شکست کانال صعودی از کف انتظار ریزش تا محدوده های مشحص شده برای این 5 موج را نیز داریم.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.07.16

با توجه به واگرایی های زمانی و مخفی مثبت انتظار رشد قیمت تا محدوده زمانی و قیمتی مشخص شده را داریم،تا مادامی که قیمت 1.1181 را نشکسته است تحلیل معتبر است.

EURUSD

قیمت به تارگت اولیه رسید و با توجه به رشد 5 موجی آن انتظار ساخت اصلاحی 5.3.5 را داریم تا به تارگت دوم برسد سپس ریزش کلی را شاهد باشیم.

GBPUSD

با توجه به واگرایی معمولی منفی رخ داده شده اینطور به نظر میرسد که شکستی رخ نداده است ،با شکست محدوده کانالیزه شده از سقف واگرایی از بین رفته و اهداف بالاتری را تجربه خواهیم کرد،در غیر این صورت انتظار ریزش نیز داریم.

DowJones

با توجه به الگوی تراکمی ایجاد شده با شکست محدوده انتظار رشد تا نواحی مشخص شده را داریم.

GOLD

در نواحی پایانی موج 5 هستیم و با شکست کانال رسم شده از کف عملا موج 5 تشکیل شده است و اهداف مشخص خواهد شد.

WTI
بدون دیدگاه

2019.07.09

با توجه به واگرایی HD+ و TD به وجود آمده،انتظار رشد داریم تا مادامی که کف مشخص شده شکسته نشود تحلیل معتبر است.

قیمت درون یک محدوده نوسانی باز شونده قرار دارد و خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استراتژی میتواند باشد همچنین با توجه به ساختار این الگو انتظار شکست الگو از سقف برای آینده را در نظر داریم.

با توجه RD+ به وجود آمده در میان مدت همچنین الگوی Ending به وجود آمده در کف کانال بلند مدت ،انتظار شکست Ending از سقف با هدف سقف کانال بلند مدت را داریم.

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده برای موج ۵ ، واگرایی معمولی منفی همچنین واگرایی مخفی انتظار ریزش تا محدوده مشخص شده را داریم.

با توجه به تکمیل شدن موج 5 انتظار ریزش قیمت تا محدوده مشخص شده را برای اصلاح این 5 موج در نظر داریم.

قیمت به سقف کانال صعودی رسیده است با توجه به موقعیت قیمت انتظار ریزش قیمت تا محدوده زمانی و قیمتی در کف کانال را داریم.

با توجه به ساخت الگوی 5 موجی انتظار اصلاح قیمت تا سطح مشخص شده را داریم.

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده برای موج۳ انتظار رشد میان مدت قیمت تا محدوده مشخص شده جهت اصلاح موج ۳ را داریم.

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده انتظار رشد قیمت تا نواحی زمانی و قیمتی مشخص شده را برای اصلاح در نظر داریم.

قیمت داخل یک کانال تراکمی وجود دارد و با شکست این الگو از کف انتظار ریزش تا تا محدوده های پایین تر را داریم.

قیمت درون یک کانال صعودی قرار دارد،بهترین استراتژی معاملاتی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

با توجه به ساختار Ending همراه با واگرایی منفی معمولی انتظار شکست الگو از کف را داریم.

قیمت درون یک کانال نزولی قرار دارد،بهترین استراتژی معاملاتی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

الگوی Ending تشکیل شده است و انتظار شکست این الگو از سقف را داریم و واگرایی معمولی مثبت بر این امر تاکید میکند.

اگرایی معمولی مثبت و انتظار شکست الگوی Ending از سقف را داریم.

واگرایی معمولی مثبت و با شکست الگوی Ending از سقف و عبور از سطح مشخص شده میتوان وارد معامله های خرید شد.

با توجه به حضور در کانال نزولی با شکست سطح مقابل میتوانیم انتظار رشد تا سقف را داشته باشیم.

پیش بینی میشود که انتهای موج ۵ همراه با واگرایی معمولی مثبت میتواند قیمت را تا نواحی مشخص شده برساند.

با رسیدن قیمت به تارگت ما و تکمیل الگوی INV AB=CD انتظار ریزش قیمت تا محدوده قیمتی و زمانی مشخص شده را داریم و تا مادامی که سطح 1.0589 شده نشکسته است تحلیل معتبر است.

با رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده برای موج ۳ انتظار صعود کوتاه مدت تا سطح مشخص شده برای موج ۴ را داریم سپس هدف بعدی کف کانال و ساختن موج ۵ است.

تشکیل الگوی shark و انتظار ریزش تا اهداف مشخص شده را داریم.

با توجه به شکست خط روند و نفوذ به محدوده بعدی انتظار رشد به اندازه عرض کانال را داریم.

قیمت در یک کانال صعودی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

انتظار رشد قیمت تا محدوده مشخص شده را برای ساخت 3orC را داریم.

نفوذ قیمت به محدوده مشخص شده را داریم اما چون واگرایی منفی رخ داده است این شکست ،شکست جعلی نیز میباشد.

قیمت در حال ساخت موج 4 می باشد و انتظار رشد تا محدوده مشخص شده برای موج 5 را داریم.

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده برای موج 2orB انتظار رشد تا محدوده مشخص شده برای ساخت موج 3orC را داریم.

بدون دیدگاه

2019/07/08

EURUSD

با توجه به واگرایی HD+ و TD به وجود آمده،انتظار رشد داریم تا مادامی که کف مشخص شده شکسته نشود تحلیل معتبر است.

GBPUSD

قیمت درون یک محدوده نوسانی باز شونده قرار دارد،و خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استراتژی میتواند باشد همچنین با توجه به ساختار این الگو انتظار شکست الگو از سقف برای آینده را در نظر داریم.

USDCAD

با توجه RD+ به وجود آمده در میان مدت همچنین الگوی Ending به وجود آمده در کف کانال بلند مدت ،انتظار شکست  Ending  از سقف با هدف سقف کانال بلند مدت را داریم.

USDCHF

با توجه به  رسیدن قیمت به  محدوده مشخص شده برای موج ۵ انتظار ریزش تا محدوده مشخص شده برای اصلاح این ۵ موج را داریم.

AUDUSD

با توجه به رسیدن محدوده مشخص شده انتظار صعود کوتاه مدت تا سطح b و ریزش برای هدف 2orB را داریم.

NZDUSD

شکست محدوده خنثی و پول بک ،انتظار رشد به اندازه ارتفاع محدوده خنثی.

USDJPY

انتظار رشد قیمت تا محدوده مشخص شده برای اصلاح ۵ موج ایجاد شده را داریم. 

EURAUD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده برای موج۳ انتظار رشد میان مدت قیمت تا محدوده مشخص شده جهت اصلاح موج ۳ را داریم.

EURCAD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده برای موج۳ انتظار رشد میان مدت قیمت تا محدوده مشخص شده جهت اصلاح موج ۳ را داریم.

EURCHF

قیمت داخل یک کانال تراکمی وجود دارد و با شکست این الگو از کف انتظار ریزش تا تا محدوده های پایین تر را داریم.

EURJPY

قیمت درون یک کانال صعودی قرار دارد،بهترین استراتژی معاملاتی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

EURGBP

با توجه به ساختار Ending همراه با واگرایی منفی معمولی انتظار شکست الگو از کف را داریم.

GBPAUD

قیمت درون یک کانال نزولی قرار دارد،بهترین استراتژی معاملاتی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

GBPCAD

الگوی Ending تشکیل شده است و انتظار شکست این الگو از سقف را داریم و واگرایی معمولی مثبت بر این امر تاکید میکند.

GBPCHF

واگرایی معمولی مثبت و انتظار شکست الگوی Ending از سقف را داریم.

GBPJPY

واگرایی معمولی مثبت و با شکست الگوی Ending از سقف و عبور از سطح مشخص شده میتوان وارد معامله های خرید شد.

AUDCAD

با توجه به حضور در کانال نزولی با شکست سطح مقابل میتوانیم انتظار رشد تا سقف را داشته باشیم.

AUDCHF

پیش بینی میشود که انتهای موج ۵ همراه با واگرایی معمولی مثبت میتواند قیمت را تا نواحی مشخص شده برساند.

AUDNZD

با رسیدن قیمت به تارگت ما و تکمیل الگوی INV AB=CD انتظار ریزش قیمت تا محدوده قیمتی و زمانی مشخص شده را داریم و تا مادامی که سطح 1.0549 نشکسته است تحلیل معتبر است.

NZDCAD

با رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده برای موج ۳ انتظار صعود کوتاه مدت تا سطح مشخص شده برای موج ۴ را داریم سپس هدف بعدی کف کانال و ساختن موج ۵ است.

NZDCHF

تشکیل الگوی shark و انتظار ریزش تا اهداف مشخص شده را داریم.

CADCHF

با توجه به شکست خط روند و نفوذ به محدوده بعدی انتظار رشد به اندازه عرض کانال را داریم.

CADJPY

قیمت در یک کانال صعودی در حال حرکت است و بهترین استراتژی ممکن خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

CHFJPY

انتظار رشد قیمت تا محدوده مشخص شده را برای ساخت 3orC را داریم.

DowJones

نفوذ قیمت به محدوده مشخص شده را داریم اما چون واگرایی منفی رخ داده است این شکست ،شکست جعلی نیز میباشد.

GOLD

تا مادامی که قیمت محدوده موج ۴ را نشکسته است ، انتظار رشد تا محدوده مشخص شده برای موج ۵ را داریم.

WTI

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده برای موج 2orB انتظار رشد تا محدوده مشخص شده برای ساخت موج 3orC را داریم.